Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Parkering

Vid Danderyds sjukhus finns flera parkeringsplatser för patienter och närstående. De är avgiftsbelagda och betalning görs med kontanter och kort.


Danderyds sjukhus bygger en ny akutvårdsbyggnad. Stora delar av sjukhusområdet kommer därmed att vara en byggarbetsplats de kommande åren. Tyvärr påverkar det antalet parkeringsplatser som har blivit färre.


Vid Danderyds sjukhus finns flera parkeringsplatser för dig som färdas hit med bil. Flest platser finns på parkeringen som ligger i anslutning till huvudingången. Men det finns också ett flertal parkeringar vid bussterminalen samt norr om sjukhuset. Här finns en karta där du kan se var parkeringarna ligger.

Parkeringsavgifter

Parkeringarna är avgiftsbelagda alla dagar i veckan. Som längst får du utnyttja parkeringen i 48 timmar och betalningen görs i förskott kontanter eller i efterskott med kort.

  • Måndag - fredag 06.00-22.00: 15 kr/tim (max 150 kr/dygn)
  • Lördag - söndag 06.00-22.00: 8 kr/tim (max 80 kr/dygn)

Sjukhusets besökare betalar i blå parkeringsautomater. Om du betalar parkeringen med betalkort, måste du "checka ut" med samma kort i parkeringsautomaten då du åker hem. Skulle du glömma att checka ut görs detta automatiskt efter 48 timmar. Som max kan parkeringsavgiften då bli 300 kr på vardagar, respektive 160 kr på helger.

Vi ber er vara uppmärksamma på er omgivning då ett antal personer blivit bestulna i närheten av parkeringsautomaterna. Lämna inte heller värdesaker i bilen. Om du drabbas var vänlig ring sjukhusests växel för vidarekoppling till vakterna, tel. 08-123 550 00.

Handikapplatser

Det finns också handikapparkering. Skyltar visar tydligt vilka platser som är för handikappade.

Laddstolpar för elbilar

Två laddstolpar för elbilar finns vid angivna parkeringsrutor utanför hus 13. Där får elbilar stå parkerade gratis så länge laddning pågår, dock max 4 timmar.