Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Lex Maria-ärenden 2017

En anmälan enligt Lex Maria är ett stöd i Danderyds sjukhus kvalitets- och förändringsarbete. Sedan den 1 januari 2012 offentliggör och kommenterar Danderyds sjukhus sina anmälningar samtidigt som de skickas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

När en patient drabbats av, eller utsatts för risk att drabbas av, allvarlig vårdskada ska detta rapporteras av vårdgivaren till Socialstyrelsen (SOSFS 2005:28). Vårdgivaren är även skyldig att utreda det som hänt och införa nya rutiner så att risken att det händer igen minimeras. Denna regel kallas Lex Maria. Läs mer om Lex Maria (Socialstyrelsen).

Nedan publiceras Danderyds sjukhus Lex Maria-anmälningar från 2017.

Läs hela beslutet fr¨ån IVO här