Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Avdelningar

På en avdelning är du inlagd under ett antal dagar samtidigt som du vårdas av avdelningens personal, på en så kallad vårdavdelning.