Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Vårdavdelning 150-151

Psykiatri

Kontaktuppgifter

Prima psykiatri vuxen bedriver verksamhet på Danderyds sjukhus men tillhör organisatoriskt Prima barn- och vuxenpsykiatri.

Mer information om Prima psykiatri vuxen finner du på Prima barn- och vuxenpsykiatris webbplats