Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Accesscentrum

Anestesti- och intensivvård

Accesscentrum är en samordnande enhet kring centralvenösa kärlaccesser, och bemannas av narkosläkare och specialutbildade access-sjuksköterskor.

Kontaktuppgifter

  • Öppettider  Måndag-torsdag kl. 07.30-15.30
    fredag kl. 10.00-14.00
  • Telefon   08 - 123 588 77

Susanne Wallin, sjuksköterska 
Frida Johansson, sjuksköterska
Per Conradi, medicinskt ledningsansvarig läkare

På accesscentrum lägger vi in CVK, CDK, och PICC-lines.

Verksamheten har ett samlat grepp om den centralvenösa infarten, både vad gäller remisshanteringen, planering, insättning, uppföljning, registrering och omhändertagande av eventuella komplikationer.