Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Akutmottagning barnmedicin

Akutvård

Barnakuten på Danderyds sjukhusområde tar emot barn som är allvarligt sjuka som kan behandlas direkt på akutmottagningen.

Kontaktuppgifter

Övriga tider kontakta Astrid Lindgrens barnsjukhus telefon 08-517 700 00.


OBS! Endast medicinska fall. Akuta kirurgiska fall eller olycksfall som kräver kirurgiska ingrepp hänvisas till Astrid Lindgrens barnsjukhus, telefon 08-517 700 00.


Barnakuten Danderyds sjukhus bedrivs i Danderyds sjukhus lokaler men tillhör organisatoriskt Läkarjouren Nordost AB som har vårdavtal med Stockholm Läns Landsting.

Om mottagningen

Barnakuten på Danderyds sjukhus tar emot barn som råkat ut för svåra medicinska sjukdomsfall (exempelvis feber, diarre, andningsbesvär, allergi, infektioner, magbesvär) som kan behandlas direkt på akutmottagningen. Observera att Barnakuten endast tar emot fall som inte kräver inläggning på sjukhus.

Misstänker du att barnets sjukdom är av den karaktär att han eller hon behöver läggas in, åk då direkt till Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna.

Om barnet inte är allvarigt sjuk ska du istället kontakta din vårdcentral eller jourläkarmottagning.

Om du är osäker vart du ska vända dig kan du alltid kontakta 1177 Vårdguiden på telefonnummer 1177.