Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Hjärtsviktscentrum

Hjärtmedicin

Vi tar emot dig som har hjärtproblem i form av hjärtsvikt.

1177 Vårdguidens e-tjänster

Besöksadress:
Danderyds sjukhus, Hus 42, plan 3.

Kontaktuppgifter

  • Röstbrevlåda:  08-123 564 60
  • Öppet:  Mån-tors 08.00-14.00, fre 08.00-11.00 (v.26-v.32 mån-fre 08.00-10.00)
1177 Vårdguidens e-tjänster

Besöksinformation
Hjärtsviktscentrum hittar du på Svärdvägen 11, på gångavstånd från Mörby Centrum - se karta.

  • Chefsjuksköterska: Marie Forslöw Johnsson

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter. Vill du kontakta din vårdgivare elektroniskt ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Visa fler kontaktuppgifter

Om mottagningen

Välkommen till vår sjuksköterskebaserade mottagning för dig med hjärtsvikt - vi som arbetar här är specialutbildade hjärtsviktssjuksköterskor.

Vi utför kontroll av sviktsymtom, blodtryck och blodprovsvar. Vi har även möjlighet att ta EKG eller dosjustera dina hjärtmediciner. Vid behov konsulterar vi den hjärtsviktsläkare som är kopplad till mottagningen.

Vi lägger stor tyngd vid information och undervisning för varje enskild patient.

För att komma till oss behöver du remiss, antingen från husläkare eller specialistläkare.

Inför besöket

När vi fått din remiss skickar vi en kallelse med tid för ditt besök. Av kallelsen framgår om du behöver ta några prover eller på annat sätt förbereda dig inför ditt besök hos oss.

Om du önskar boka om din tid, är vi tacksamma om du gör det så snart som möjligt.

Ta gärna med en lista med frågor som du vill ha svar på.

Själva besöket

Under ditt besök kontrollerar vi bland annat blodtryck, puls, vikt och undersöker sviktsymtom. Beroende på hur du mår och hur dina provsvar ser ut kan vi behöva justera dosen på dina mediciner.

När undersökningen är klar kommer vi överens om hur den fortsatta vården ska se ut och bestämmer tid för återbesök.

Efter besöket

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.