Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Infektionsmottagning

Infektion

Vi tar emot dig som kommer på remiss för behandling av infektionssjukdomar.

Kontaktuppgifter

  • Telefontid:  08-123 559 22. Måndag-torsdag kl 8.00-9.00 och 14.00-15.00, fredag kl 8.00-9.00.
  • Öppet:  Måndag-torsdag 8.00-16.00, fredag 8.00-12.00.
  • MRSA-teamet:  08-123 591 35 måndag-fredag kl 8.00-16.00.

Verksamhetschef: Anne-Maj Hansson

Medicinskt ledningsansvarig överläkare: Olle Reichard

Vårdenhetschef: Carola Jonsson.

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter.

Visa fler kontaktuppgifter

Om mottagningen 

Vi tar emot dig som har behandlats på infektionsavdelningarna på sjukhuset, med en svår eller smittsam infektion och som ska på återbesök. Vi tar även emot dig som kommer på remiss från annan vårdgivare. Efter att remissen bedömts av infektionsläkare skickas kallelse hem.

Vi som arbetar här är läkare, sjuksköterskor och undersköterskor med särskild utbildning inom infektionssjukvård.