Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Neurologmottagning

Internmedicin

Vi utreder och behandlar patienter över 18 år med symtom och sjukdomar från kroppens centrala och perifera nervsystem.

1177 Vårdguidens e-tjänster

Här kan du på ett enkelt och säkert sätt kontakta mottagningen - dygnet runt. Du kan till exempel fråga, boka och omboka tid, förnya recept eller se dina läkemedel.

Kontaktuppgifter

  • Telefon:  08-123 555 33
  • Telefontid:  7:00 - 11:30 Vi använder telefonsvarartjänst med uppringningsfunktion
  • Besökstider:   Endast bokade besök
  • Fax:  08-123 571 37
1177 Vårdguidens e-tjänster

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter. Vill du kontakta din vårdgivare elektroniskt ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Visa fler kontaktuppgifter

På Neurologmottagningen tar vi emot dig som har en komplicerad kronisk neurologisk sjukdom och som är i behov av sjukhusets multidisciplinära kompetens.

Vi gör specialiserade utredningar av neurologiska symtom, som exempelvis inkluderar magnetkamera, datortomografi och datscan. Vi gör neurofysiologiska undersökningar, t.ex. EEG, ENeG, EMG, och provtagning från ryggmärgsvätskan.

Vi har en nära samverkan med sjukhusets övriga specialistmottagningar, t.ex. strokemottagningen, rehabiliteringsmedicinska mottagningen och smärtmottagningen.

För att underlätta för dig arbetar vi för kontinuitet, med målet att du ska träffa samma läkare och sjuksköterskor varje gång du kommer till oss. Vi arbetar i team runt diagnosgrupperna neuroinflammation (t.ex. MS), epilepsi och rörelsesjukdomar (t.ex. Parkinsons sjukdom), i enlighet med Socialstyrelsens Nationella riktlinjer.

Inför besöket

När vi bedömt att du behöver komma till Neurologmottagningen för bedömning och utredning.
Vi skickar en kallelse med tid för ditt besök. Av kallelsen framgår om du behöver ta några prover eller på annat sätt förbereda dig inför ditt besök hos oss. Ta alltid med en aktuell läkemedelslista, samt en lista med frågor som du vill ha svar på.

Själva besöket

När du kommer till sjukhuset, ska du anmäla dig i kassan på Medicinmottagningen och betala för ditt besök.
Vid nybesök hos oss träffar du läkare, som gör en första bedömning av dina symtom. Om man bedömer att en utredning behöver göras, skrivs remisser för fortsatta neurologiska undersökningar, t.ex. röntgenundersökning. Ibland görs så kallad lumbalpunktion (provtagning från ryggmärgsvätskan) vid besöken; om detta ska göras får du information om det i förväg. Ofta görs lumbalpunktion vid ett separat återbesök.

Efter besöket

Beroende på bedömningen av dina symtom, tas beslut om eventuell utredning och uppföljning.  Uppföljning kan ske med återbesök hos läkare och/eller sjuksköterska, eller via en bokad telefonkontakt.

Om din läkare ska kontakta dig per telefon angående utredningsresultat, är det viktigt att du ser till att vi har aktuellt telefonnummer vi kan nå dig på.

Du är alltid välkommen att kontakta Neurologmottagningen om du har frågor.