Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Obesitasmottagning

Vi tar emot dig som ska göra en gastrisk bypass-operation.

1177 Vårdguidens e-tjänster

Här kan du på ett enkelt och säkert sätt kontakta mottagningen - dygnet runt. Du kan till exempel fråga, boka och omboka tid, förnya recept eller se dina läkemedel.

Kontaktuppgifter

  • Telefon:  08-123 556 97
  • Besökstid:  Mån, tis, tors, fre
1177 Vårdguidens e-tjänster
  • Sjuksköterska: Charlotte Edberg
  • Sjuksköterska: Liselotte Henriksson
  • Sjuksköterska: Lisa Öistämö

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter. Vill du kontakta din vårdgivare elektroniskt ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Visa fler kontaktuppgifter

Om mottagningen

Vi tar emot dig som ska göra en gastrisk bypass-operation, som är ett ingrepp där magsäcken förminskas. Inför operationen ska du delta i ett gruppsamtal eller ha enskild kontakt med oss. Efter operationen har vi individuell uppföljning.

Vi som arbetar här är sjuksköterskor, dietistersjukgymnaster och kuratorer. 

Inför besöket

Förbered dig genom att läsa foldern ”information inför operation mot övervikt” som du fått i vid tidigare läkarbesök och ta med dig den till gruppsamtalet.

Själva besöket

Anmäl dig i kassan på kirurgmottagningen.

 

Under gruppsamtalet utgår vi från foldern ”information inför operation mot övervikt” som du fått vid tidigare läkarbesök.

 

Vår ambition är att ge dig den information och de verktyg som du behöver för att kunna göra den livsstilsförändring som krävs. Vi arbetar utifrån ett kognitivt beteendevetenskapligt synsätt och vi som håller i samtalen har en utbildning inom KBT.

Efter besöket

Du kommer att bli kallad på återbesök till oss 6 veckor samt 1, 2 och 5 år efter din operation. På återbesöken pratar vi om hur du mår, hur den psykosociala situationen ser ut och om finns några komplikationer och i så fall kontaktar vi läkare. Vid samtliga besök mäter vi vikt och midjeomfång  och vid återbesöken 1, 2 och 5 år efter din operation tar vi blodprover och kontrollerar blodtryck.

Kvalitetsregister för obesitaskirurgi

Obesitasmottagning är ansluten till ett svenskt kvalitetsregister inom obesitaskirurgin. Syftet med registret är att utveckla och säkra vårdens kvalitet. Det är frivilligt att delta i registret och om du inte vill delta eller har frågor om det ska kontakta du din läkare eller sjuksköterska.