Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Prima psykiatri

Psykiatri

Prima psykiatri vuxen bedriver verksamhet på Danderyds sjukhus men tillhör organisatoriskt Prima barn- och vuxenpsykiatri.

Kontaktuppgifter

Mer information om Prima psykiatri vuxen finner du på Prima barn- och vuxenpsykiatris webbplats