Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Röntgen

Vi på röntgenavdelningen utför olika avancerade undersökningar, med hjälp av röntgen, ultraljud och magnetkamera.

1177 Vårdguidens e-tjänster

Här kan du på ett enkelt och säkert sätt kontakta mottagningen - dygnet runt. Du kan till exempel fråga, boka och omboka tid, förnya recept eller se dina läkemedel.

Kontaktuppgifter

  • Telefon:  08-123 550 00 (växel)
  • Fax:  08-755 24 84
  • Öppettid receptionen:  Mån-tors 07.15-16.00, fre 07.15-13.30
  • Avgift:  200 kr
  • Viktigt:  Ta med legitimation
1177 Vårdguidens e-tjänster

Vi använder TeleQ, det innebär att när du ringer till oss får du besked om att vi ringer upp dig, på en bestämd tid.

Efter telefontidens slut går det bra att lämna ett meddelande. Uppge ditt namn, personnummer och ärende. Vill du bli uppringd anger du även ett telefonnummer på vilket vi kan nå dig.


Tidsbeställning och ombokning

Telefontid: Mån - tor 08.00-15.00, fre 08.00 - 11.00

  • Röntgen (skelett, lung, mag- och tarm, njurar och urinvägar): 08-123 550 77
  • Ultraljud: 08-123 565 77
  • Datortomografi (DT): 08-123 578 61
  • Magnetkamera (MR): 08-123 565 76
  • Angiografi: 08-123 568 77

Betalning

Betalning kan ske kontant eller med kort. Lör-sön endast betalning via faktura. Frikort gäller.

Verksamhetschef
Jenny Bäcklund
Telefon: 08-123 588 91

Enhetschef, Marie Dyberg
Telefon: 08-123 586 58

Enhetschef, Sara Jonsson Lyman
Telefon: 08-123 578 40

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter. Vill du kontakta din vårdgivare elektroniskt ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Visa fler kontaktuppgifter

Om mottagningen

Vi tar emot och undersöker dig som har skador på skelettet. Vi undersöker även dig med magont eller problem med hjärta och andning.

Vi som arbetar här är läkare och sjuksköterskor med särskild utbildning inom röntgen samt undersköterskor.

Du kommer antingen hit från akutmottagingen eller för att genomgå en planerad röntgenundersökning. För att komma till vår verksamhet måste du ha remiss från din läkare på det sjukhus du går på (ej husläkare).

Inför besöket

När vi fått din remiss skickar vi en kallelse med tid för ditt besök. Av kallelsen framgår om du behöver förbereda dig på något sätt inför ditt besök hos oss.

Vi vill att du tar av smycken inklusive eventuell piercing redan hemma.

Information om strålning och stråldoser lämnas av sjukhusfysikerna på Danderyds sjukhus.

Om du är berättigad till sjukresa ska du kontakta den mottagning eller avdelning som skickat remissen till oss så beviljar de tillstånd för resa till och från oss.

Om du inte talar eller förstår svenska språket har du rätt till en språktolk. Vi bokar automatiskt tolk till bokad undersökning om det framgår av din remiss att behovet finns.

Röntgenundersökningar

Information om hur undersökningen går till och hur du som patient ska förbereda dig innan.

Forskning och samtycke

På Danderyds sjukhus pågår forskningsprojekt kopplade till röntgen. Om du inte vill att dina uppgifter inte inkluderas i någon av studierna, vänligen kontakta vår forskningssektion: forskning.ortopedkliniken@ds.se
Om du har valt att spärra din journal kommer vi via Nationell Patientöversikt identifiera detta och inte ta med dina uppgifter i forskningsprojekten.

Själva besöket

Det första du gör under ditt besök är att anmäla dig i receptionen på röntgenmottagningen. Tag en nummerlapp, sitt ned och vänta i receptionen tills du blir uppropad. Gäller även dig som har bokad tid.

Undersökningstiden varierar mycket beroende på vilken undersökning du ska genomgå, se mer information om detta i kallelsen.

Danderyds sjukhus är ett akutsjukhus och till röntgen kommer löpande patienter från aktumottagningen för att bli röntgade. Är belastningen hög på akuten påverkas även vi på röntgen. Svårt akut sjuka patiener har alltid företräde. Detta kan i vissa fall innebära att väntetiden blir längre.

Efter besöket

Resultatet från din undersökning skickas till den läkare som skrev remissen och som också ger dig besked om om undersökningsresultatet. Det brukar vanligtvis ta sju till tio dagar innan vårt svar kommer till den behandlande läkaren.

Har du frågor, kontakta din läkare som skickat dig till oss.

Vill du ha en kopia på dina röntgenbilder då kan du beställa dessa från oss. Gå vidare till sidan om beställning av journalkopia här