Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Talkliniken

Tal

Talkliniken är Stockholms och Sveriges största logopedklinik. Vi tar emot barn och vuxna med dyslexi och dyskalkyli, röstbesvär, stamning, språksvårigheter, talsvårigheter och svårigheter att tugga och svälja. Vi gör även utredningar på andra språk än svenska.

Kontaktuppgifter

 • Telefon:  08-123 563 00
 • Telefontid:   Mån-tor kl. 09.00-11.00, 13.00-14.30, fre kl. 09.00-11.00.
 • Återbud:  08-123 563 00
 • Fax:  08-753 23 02
 • Öppettider:  kl 07.30-17.00
 • Avgift för barn och ungdomar under 18 år:  Avgiftsfritt
 • Avgift vuxen:  100 kr

Adress vid remittering: Talkliniken, Danderyds Sjukhus AB, Hus 40, 182 88 Stockholm

Välj din mottagning nedan för kontaktinformation och e-tjänster:

Hitta till Talkliniken

Talkliniken finns både i Hus 40 och Hus 47. På din kallelse står vad som gäller för dig.

 • Verksamhetschef, Helén Norström
  Telefon: 08-123 577 82, 070-484 08 44
 • Verksamhetsutvecklare/studentsamordnare, Ineke Samson
  Telefon: 08-123 558 27
 • Enhetschef, Zafira Karakezlidis
  Telefon: 08-123 558 67
 • Enhetschef, Sara Edén
  Telefon: 08-123 586 72
 • Enhetschef, Sofia Norrman
  Telefon: 08-123 586 91

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter. Vill du kontakta din vårdgivare elektroniskt ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Visa fler kontaktuppgifter

Om mottagningen

Vi tar emot patienter från hela Stockholms Läns Landsting till de logopedmottagningar som tillhör Talkliniken, Danderyds sjukhus.

Våra logopeder finns också i språkförskolor och i skolor.

Talkliniken på Danderys sjukhus har ett nära samarbete med BVC, BUMM, BUP-mottagningar, tandläkare, Öron- näsa halskliniken Karolinska Universistetssjukhuset samt pedagoger inom skola och barnomsorg och personal på kommunala boenden.

Vi handleder även logopedstudenter från de olika logopedutbildningarna i Sverige.

Ta del av vår information om följande:

Inför besöket

När vi fått remissen skickar vi ut en kallelse med tider. I den finns också information om besöket.

Om du inte kan komma på inbokat besök är det viktigt att du lämnar återbud. Uteblivet besök eller återbud senare än 24 timmar före besökstiden debiteras med 100 kr. Detta gäller även barn.

Återbud kan lämnas dygnet runt via våra e-tjänster (se respektive mottagning ovan) eller på vår telefonsvarare.

Telefonnummer: 08-123 563 00

Själva besöket

De flesta besök hos oss tar cirka 30 – 45 minuter. Nybesök tar ofta lite längre tid än återbesök. Dyslexi- och dyskalkyliutredningar tar cirka 4 – 6 timmar.

Utöver det bokas tid för återkopplingssamtal där även skolan är välkommen att delta. Om det finns behov av läs- skrivhjälpmedel bokas besök för hjälpmedelsutprovning.

Hur ofta eller hur länge man kan behöva logopedkontakt beror helt på de svårigheter man söker för. Danderyds sjukhus är ett undervisningssjukhus, vilket innebär att det är vanligt att logopedstudenter eller andra yrkesgrupper är med under besöken.

Om du inte vill att någon annan ska vara med under besöket har du givetvis möjlighet att avstå. Det kommer inte att påverka din behandling.

Efter besöket

Beroende på vilken hjälp du behöver lägger vi tillsammans upp en individuell åtgärdsplan.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.