Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Vad händer hos barnmorskan?

Har du precis fått veta att du är gravid? Här har vi sammanställt vad som är bra att veta angående barnmorskebesök.

Inskrivning
För att skriva in dig ringer du till Barnmorskemottagningen och berättar att du är gravid. Behöver du göra ett graviditetstest så hjälper vi dig med det. 

TSH-test, som är kontrollerar sköldkörtelhormon, erbjuds alla gravida vid inskrivning/första telefonkontakten barnmorskemottagningen. Läs mer om THS här.

Hälsosamtal
Innan du träffar din barnmorska på regelbundna besök bjuder vi in till ett hälsosamtal enskilt eller i (liten) grupp. Detta sker för det mesta mellan graviditetsvecka 5 och 8 och tar cirka 30-60 minuter.

8-10 besök
Vid inskrivningen, som sker mellan graviditetsvecka 8 och 12, får du träffa den barnmorska som kommer att följa dig genom graviditeten. Inför ditt besök får du gärna skriva ut och fylla i hälsodeklarationen och Audit (1177).

Under en vanlig graviditet brukar det totalt bli ungefär åtta till tio besök hos din barnmorska och två ultraljudsundersökningar. Du får en remiss till första ultraljud under vecka 16 till 19. Läs mer om ultraljud under vanliga frågor och svar nedan.

Miniprofylaxkurs
Just nu erbjuder Barnmorskemottagningen på Danderyds sjukhus en miniprofylaxkurs i pilotform som ger er verktygen och en känsla av att vara förberedda tillsammans inför födseln, du går kursen tillsammans med partner eller annat stöd. Lär mer här.

Typisk kontroll
En typisk kontroll fr.o.m graviditetsvecka 25 innehåller mätning av mage, känna fosterläge, blodtryck och lyssna på hjärta (ej ultraljud). Du och din partner får båda möjlighet att höra hjärtljudet. I vecka 25 är det dags att välja förlossningsklinik. Ladda ner basprogrammet här. 

FAQ vad händer hos barnmorskan

Vad är ett hälsosamtal?

Innan du börjar komma på dina regelbundna besök bjuder vi in till ett hälsosamtal enskilt eller i (liten) grupp. Detts sker för det mesta mellan vecka 5 och 8 och tar cirka 30-60 minuter. Väljer du gruppträff finns det självklart möjlighet att även ställa enskilda frågor. Vid detta tillfälle får du också namn och kontaktinformation till din barnmorska. Under samtalet pratar vi till exempel om kost, motion, alkohol, tobak och droger i samband med graviditet.

Vad sker vid inskrivningen?

Du får träffa den barnmorska som kommer att följa dig genom graviditeten. Barnmorskan berättar vad som händer framöver och du kan ställa frågor och ta upp funderingar du har. Ta gärna med din partner eller stödperson. Barnmorskemottagningen följer ett så kallat basprogram men har du särskilda önskemål försöker vi möta dem. Du kan alltid be om att få byta barnmorska. Det är viktigt att det känns rätt för dig. Inför ditt besök för du gärna skriva ut och fylla i hälsodeklarationen och Audit. Länkar finns i texten på sidan.

Hur många besök gör jag hos barnmorskan?

Barnmorskemottagningen följer ett så kallat basprogram som gäller alla mottagningar. Tillsammans med barnmorskan kommer ni överens om ett upplägg som passar dig. Under en vanlig graviditet brukar det bli ungefär åtta till tio besök hos barnmorskan. Det finns alltid möjlighet att komma i kontakt med din barnmorska mellan besöken. Ladda ner beskrivning av besöken vecka för vecka enligt basprogrammet.

Vad innebär basprogram?

Basprogrammet gäller alla och innehåller det medicinskt motiverade minsta antalet besök för friska gravida. Ladda ner beskrivning av besöken vecka för vecka enligt basprogrammet.

Vad gör man hos barnmorskan?

Barnmorskan är ditt personliga bollplank och kan lotsa dig vidare om du behöver hjälp av till exempel sjukgymnast/fysioterapeut, psykolog eller läkare. Barnmorskemottagningen följer ett så kallat basprogram. Under en vanlig graviditet brukar det bli ungefär åtta till tio besök hos barnmorskan. Som förstagångsföderska träffar du din barnmorska första gången efter inskrivningen i vecka 20 för att lyssna på barnets hjärtljud och få information om föräldrautbildningar. Vid detta tillfälle skriver vi ditt moderskapsintyg som sen skickas till försäkringskassan. Som omföderska görs det vid kontrollen vecka 25. En typisk kontroll fr.o.m graviditetsvecka 25 innehåller mätning av blodsocker, mätning av mage, känna fosterläge, blodtryck och lyssna på hjärta (ej ultraljud). Du och din partner får båda möjlighet att höra hjärtljudet.

Att välja förlossningsklinik

I vecka 25 är det dags att välja förlossningsklinik. Danderyds förlossning ligger på sjukhuset och lyder, precis som vår barnmorskemottagning, under Kvinnokliniken på Danderyds sjukhus. När det är dags att föda och du ringer den förlossningsklinik du valt får du veta platsläget. Skulle det vara fullt så hjälper de dig till en annan klinik.

Fosterdiagnostik

Fosterdiagnostik är samlingsnamnet för de olika undersökningar som kan göras under graviditeten för att upptäcka avvikelser hos fostret. En del blivande föräldrar är oroliga för eventuella skador hos fostret och tycker det är bra att få så mycket information som möjligt. Andra tycker att det skapar onödig oro under graviditeten. Fosterdiagnostiken är frivillig och du avgör själv om du vill göra den eller inte. Den vanligaste undersökningen är ultraljudet. Vid ultraljudsundersökning kan man inte se om barnet har Downs syndrom. För att göra det krävs att man tar ett prov från fostervattnet eller moderkakan. KUB-testet erbjuds alla kvinnor som har fyllt 35 år när barnet föds. Är du under 35 år och har en stark oro finns också möjlighet att göra undersökningen. KUB är en kombination av ultraljud och blodprov som används för att beräkna sannolikheten för att ett foster har Downs syndrom eller andra kromosomförändringar. Du blir erbjuden att göra ett NIPT-test om testet visar en hög sannolikhet. Länk: Här kan du se en film om NIPT.

Ultraljud

Om graviditeten fortlöper normalt görs två ultraljud. Ungefär i mitten av graviditeten är det dags för ett första ultraljud. Du får en remiss för ultraljud under vecka 16-19. Vid ultraljudsundersökningen får du ett datum för beräknad förlossning och det går att se om något organ avviker från det normala. Vid detta tillfälle kan det gå att se vilket kön barnet har. Det ingår inte som en del av undersökningen men fråga om ni är nyfikna. Mot slutet av graviditeten, ungefär i vecka 41, görs ett andra ultraljud med kontroll av fostervattenmängd.

KUB-test

Fosterdiagnostik är samlingsnamnet för de olika undersökningar som kan göras under graviditeten för att upptäcka avvikelser hos fostret. Ultraljud är det vanligaste. KUB-testet erbjuds alla kvinnor som har fyllt 35 år när barnet föds. Är du under 35 år och har en stark oro finns också möjlighet att göra undersökningen. KUB är en kombination av ultraljud och blodprov som används för att beräkna sannolikheten för Downs syndrom eller andra kromosomförändringar.