Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Fantastiska insatser för våra patienter

2016 har varit ett år med stora framgångar inom vården och vår forskning. Ett år med hög arbetsbelastning men ändå lyckade kostnadsbesparingar utan avkall på kvalitet. Här kan du ta del av hela vår årsberättelse och några ord från vd Stefan Jacobson som sammanfattar året.


Läs mer om året som gått på sjukhuset i vår årsberättelse (pdf)


Stefan Jacobson, VD Danderyds sjukhus

Danderyds Sjukhus AB, DSAB, nådde 97 procent av kvalitetsindikatorerna i vårdavtalet, vilket är den högsta nivån sedan många år tillbaka.

Medarbetarenkäten visar på ett starkare resultat för varje år, och andelen ambassa- dörer har ökat från redan höga 43 procent till 44. Det innebär att man som medarbetare svarar mycket positivt om sin arbetsplats, vilket vi är stolta över.

Danderyds sjukhus ledningssystem har certifierats enligt ISO 9001:2015. Det är första gången ett stort svenskt sjukhus uppnår målet att kvalitetscertifiera hela verksamheten. Ledningssystemet omfattar all verksamhet på sjukhuset och tillhandahåller en gemensam systematik för hur sjukhuset arbetar, leds och styrs. DSAB:s ledningssystem är processorienterat och uppbyggt utifrån sjukhusets kärnverksamhet.

Ett prisat sjukhus

Under 2016 har vi fått ett antal utmärkelser. Av Dagens Medicin utsågs Danderyds sjukhus till tredje bästa sjukhuset i sin kategori. Hygiengruppen på Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Danderyds sjukhus vann det Svenska Hygienpriset 2016. Kliniken har under 1,5 år arbetat med "kompisspaning" för att säkerställa att man följer riktlinjer för god vårdhygien. Stora kommunikatörspriset för bästa offentliga kommunikation gick till DSAB för patientkommunikationen i podden Föda Barn. Dessutom har SESAM-mottagningen på Danderyds sjukhus fått utmärkelsen ”Guldstjärnan” för sitt professionella bemötande av hbtq-personer.

Tillgänglighet och beläggning

Den elektiva öppenvården löper enligt den plan som lades under våren, och tillgängligheten till våra mottagningar och till behandling eller operation har under 2016 varit god.

Vistelsetiden på akutmottagningen når inte upp till 4-timmarsmålet (utfall för 2016: 58 procent av patienterna vistas på akuten max 4 timmar, målet är 78 procent). Det nyinrättade akutrådet genomför under början av 2017 en omfattande nulägesanalys för att hitta rotorsaker till denna avvikelse.

6 700 förlossningar genomfördes vid DSAB:s Kvinnoklinik. Planen som lades i samband med stängningen av BB Sophia var att öka till 6 500 förlossningar på DSAB.

Ekonomi och produktion

Det operativa resultatet för helåret 2016 var +33 mkr, det vill säga 27 mkr bättre än budget. Produktionen uppgick till 99,4 procent av uppdraget i Omställningsavtalet (omräknat i DRG-poäng enligt ny modell). Under 2016 har ett stort kostnadsbesparingsprogram genomförts med goda resultat. Anställningsstopp, inköpsstopp och stopp för anlitande av konsulter med dispensförfarande har lett till att ekonomin är i balans, utan att kvaliteten på vården och medarbetarnöjdheten har minskat.

Allt detta har vi åstadkommit samtidigt som vi förberett organisationen för förändrade vårdflöden och en ny akutbyggnad.

Stefan Jacobson
VD Danderyds Sjukhus AB