Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Barnmorskemottagningen avvecklas

2018-06-29

Vid årsskiftet avvecklas barnmorskemottagningen på Danderyds sjukhus. Fram till dess kommer verksamheten att fungera som vanligt. Alla patienter kommer i god tid få information om vart de ska vända sig efter årsskiftet.

I vårt uppdrag som specialiserat akutsjukhus ingår inte mödravård, och med anledning av detta har DSAB beslutat att säga upp detta avtal med Stockholms läns landsting (SLL). Uppsägningstiden är sex månader och vi kommer att driva verksamheten som vanligt till och med den 31 december.

SLL genomför nu en förändring av hela sjukvården. I den nya strukturen finns det andra aktörer som kan och ska driva mödravård. I det avtal med SLL som sägs upp ingår mödravård, cellprovtagning och preventivmedelsrådgivning.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom SLL återkommer med information om vart berörda patienter ska vända sig. Alla patienter kommer i god tid få information om vart de ska vända sig efter årsskiftet.