Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Verksamheter

Danderyds sjukhus är ett aktiebolag som ägs av Stockholms läns landsting.

På sjukhuset arbetar drygt 3 700 medarbetare fördelade på tolv verksamhetsområden och fem stödfunktioner. Verksamheten leds av sjukhusets vd Stefan Jacobson.

Verksamhetsområden

Stödfunktioner

  • Ekonomi
  • HR
  • Sjukhusgemensam service
  • Sjukhusledningens stab 
  • Kommunikation/Press/PR