Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Akutsjukvård

Akutmottagningen för vuxna på Danderyds sjukhus bedriver dygnet runt-mottagning för allvarligt skadade och akut sjuka, främst från norra Stockholm.

Akutmottagningen har en bred kompetens och kunskap för att ta emot och behandla patienter med akuta skador och sjukdomar inom specialiteterna invärtesmedicin, hjärtmedicin, ortopedi samt kirurgi och urologi. 

Exempel på besvär som motiverar besök på akutmottagning är bröstsmärtor, plötsliga andningssvårigheter, stroke, svåra buksmärtor, allvarliga olyckor, arm- eller benbrott, plötsliga talsvårigheter och svår huvudvärk med nackstelhet. 

Varje år söker cirka 80 000 patienter vård på akutmottagningen på Danderyds sjukhus. 2012 är målet att 79 procent av patienterna ska kunna lämna akuten inom fyra timmar. Under 2011 kunde cirka 65 procent av patienterna lämna akuten inom den tiden. 

I genomsnitt tar akutmottagningen emot 60–80 ambulanser varje dag. En tredjedel av alla patienter som söker akut blir inlagda.