Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Sjukhusledning

I ledningsgruppen för Danderyds sjukhus sitter vd, chefläkare, chefer för sjukhusets verksamhetsområden samt administrativa chefer.

Verkställande direktör

Stefan Jacobson

Chefläkare

 • Kvalitets- och verksamhetsutveckling - Carl-Göran Ericsson
 • Kvalitet och patientsäkerhet - Åsa Lindström Hammar
 • Produktion, vårdplatsläge och katastrofmedicin - Peter Lindton

Verksamhetschefer för sjukhusets vårdområden

 • Akutsjukvård - Anna Färg Hagansbo
 • Anestesi- och intensivvård - Jenny Arhammar
 • Bild och funktion - Jenny Bäcklund
 • Hjärtmedicin - Karin Malmqvist
 • Hud, reumatologi och infektion - Anne-Maj Hansson
 • Internmedicin - Mats Söderhäll
 • Kirurgi och urologi - Johanna Albert
 • Kvinnosjukvård och förlossning - Birgitta Mörlin
 • Njurmedicin - Björn Samnegård
 • Ortopedi - Mats Salemyr
 • Rehabiliteringsmedicin - Christian Andersen
 • Tal - Helén Norström

Chefer för sjukhusets administrativa avdelningar

 • Enheten för kommunikation - Anna-Carin Stark
 • HR - Lena Henning
 • Ekonomi - Gertrud Ocklin (tf)
 • Sjukhusgemensam service - Torbjörn Wirf
 • Programkontoret - Ingela Lundberg