Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Styrelse

Danderyds sjukhus är ett aktiebolag som ägs av Stockholms läns landsting. Ägaren utser bolagets styrelse. Styrelsen ansvarar för att fatta långsiktiga övergripande beslut om sjukhuset samt utser sjukhusets vd.

Sedan juni 2016 har Danderyds Sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB en gemensam styrelse (exklusive arbetstagarrepresentanterna).

Styrelse:

 • Johan Assarsson, ordförande
 • Helena Thunander Holmstedt, ledamot
 • Toivo Heinsoo, ledamot
 • Christina Widerberg Söderholm, ledamot
 • Göran Stiernstedt, ledamot
 • Erik Näslund, adjungerad ledamot för KIDS
 • Stefan Jacobson, vd

Arbetstagarrepresentanter:

 • Katarina Pivré, Kommunal
 • Kristina Larsson, Vårdförbundet-TCO
 • Solveig Persson, Vision, suppleant
 • Hans Erntell, SACO, suppleant