Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Styrelse

Danderyds sjukhus är ett aktiebolag som ägs av Stockholms läns landsting. Ägaren utser bolagets styrelse.

Sedan juni 2016 har Danderyds Sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB en gemensam styrelse (exklusive arbetstagarrepresentanterna) för att samordna frågor mellan sjukhusen.

Styrelse:

  • Johan Assarsson, ordförande
  • Helena Thunander Holmstedt, ledamot
  • Toivo Heinsoo, ledamot
  • Christina Widerberg Söderholm, ledamot
  • Göran Stiernstedt, ledamot
  • Yvonne Haglund Åkerlind, vd

Arbetstagarrepresentanter:

  • Katarina Pivré, Kommunal
  • Kristina Larsson, Vårdförbundet-TCO
  • Anna Ridderstrand, Vision, suppleant
  • Hans Erntell, SACO, suppleant