Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Utbildningscentrum Clinicum

Välkommen till Clinicum - Danderyds sjukhus utbildningscentrum för medarbetare och studenter.

Clinicum erbjuder träning, undervisning, utbildning  och examinationer i en modern och ändamålsenlig lärandemiljö. Träning och utbildning sker i såväl seminarieform, klinisk färdighetsträning av olika sjukvårdstekniska moment som avancerad medicinsk simulering med fokus på interprofessionell kommunikation och teamträning.

Visste du att under 2016 har:

  • 2 100 elever och studenter från 30 olika utbildningsprogram genomfört sin verksamhetsförlagda utbildning på Danderyds sjukhus.
  • 72 deltagare genomfört introduktionsprogram för nyutexaminerade sjuksköterskor.
  • 710 studenter och medarbetare deltagit i simuleringsövningar.
  • 716 läkare sökt till 32 platser för AT-tjänstgöring.
  • "Larmet går" – oannonserade simuleringsövningar vid hjärtstopp genomförts på 15 enheter.
  • 22 HLR-instruktörer utbildats och på sjukhuset fanns då 100 aktiva HLR-instruktörer.
  • KTC haft drygt 11 600 besökare
  • 32 900 personer nyttjat konferenslokalerna på Clinicum

Det är vi som jobbar på Clinicum:

Clinicum personal 2
Bakre raden: Helena Lindén, Malin Ransgart, Marika Ekvall, Per Wahlenius och Linnéa Pettersson.
Främre raden: Anette Andreasson, Anki Lundberg, Karin Pettersson, Karin Orrsveden, Kati Liljebäck och Rose-Marie Svensson.
Foto: Johan Adelgren

Kontaktupgifter Clinicum

Per Wahlenius – enhetschef Clinicum
08-123 562 75
per.wahlenius@ds.se
Anette Andreasson – administratör Clinicum 
08-123 570 09
Linnéa Pettersson – administratör Clinicum/KIDS 
08-123 557 11
clinicum@ds.se

FB Twitter